× Dashboard Helpdesk
Inspiratiedag Duurzame Veehouderij

Inspiratiedag Duurzame Veehouderij 25 januari 2022, ben jij erbij?

De veehouderij van morgen: samen duurzaam verder

Verduurzamen in de veehouderij doe je niet alleen: daarvoor heb je alle schakels in de keten nodig. Kom daarom naar de Inspiratiedag Duurzame Veehouderij op dinsdag 25 januari 2022. Je ervaart hoe diverse partijen in de dierlijke productieketens samen bezig zijn de veehouderij te verduurzamen en hoe ze investeringen in verduurzaming terugverdienen.

Dinsdag 25 januari wordt een dag vol inspirerende sprekers met verhalen over obstakels én oplossingen op de weg naar het nieuwe duurzame normaal. We beginnen de dag plenair met een online talkshow. Aansluitend kun je op verschillende locaties in het land deelnemen aan een workshop waar een praktijkvoorbeeld, succes of initiatief over samenwerking tussen de schakels in de keten wordt gedeeld. Ook zijn er rondleidingen, presentaties en gesprekstafels. De dag biedt je de gelegenheid om andere partijen beter te leren kennen en je komt er in gesprek over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Reserveer de datum vast in je agenda. Exacte tijden en locaties volgen later.

Doe mee! Jouw bijdrage telt.
Dit is jouw dag: het ministerie van LNV wil ruimte bieden aan jouw ideeën. Wil je graag een praktijkvoorbeeld, succes, of initiatief over samenwerking tussen de schakels in de keten delen? Dien je voorstel in voor 12 november en wij bekijken of het binnen het programma past. Hieronder worden de thema’s van de inspiratiedag benoemd. Graag willen wij je vragen om jouw voorstel aan een van de thema’s te koppelen.

De thema’s van de workshops
De thema’s hebben te maken met de vraag: waar liggen kansen en mogelijkheden voor partijen in de dierlijke ketens om samen tot een duurzame veehouderij te komen?

Samen naar duurzame(re) dierlijke producten in de horeca
We zien het te weinig: duurzame dierlijke producten herkenbaar op de menukaart in hotels, restaurants en catering. Hoe kun je als veehouder(s), groothandel en horeca samenwerken om tot een duurzamer aanbod te komen? En hoe communiceren we daarover duidelijk? Als de duurzame voedselstromen groter worden, wordt duurzaam het nieuwe normaal in de horeca.

Samen ondernemen met specifieke rassen of biologisch 
We dreigen zeldzame landbouwhuisdierrassen te verliezen, terwijl het duurzaam houden van deze rassen kansen biedt aan ondernemende veehouders en afzetkanalen: een onderscheidend, duurzaam kwaliteitsproduct. Maar hoe doe je dat rendabel? Of misschien wil je de omslag maken naar biologische producten, zoals de Europese Commissie nu voorstaat. Wat is daarvoor nodig? Hoe neem je de keten en consumenten mee?

Samen met maatschappelijke organisaties werken aan verduurzaming
Veel vernieuwers in de dierlijke voedselketens hebben overleg met maatschappelijke organisaties zoals Dierenbescherming en Natuurmonumenten. Sommige ondernemers vinden dit vreemd. Andere vinden het een goede zaak omdat deze partijen ons scherp houden en bijdragen aan maatschappelijk draagvlak. Zou jij de kracht en hulp van deze organisaties willen benutten? Hoe kunnen we daaraan invulling geven?

Een betere marktpositie door samenwerkende boeren
In de veehouderij zijn meerdere voorbeelden van boeren die samen stappen zetten naar verduurzaming. Door ideeën uit te wisselen en samen te experimenteren. Dat heeft gezorgd voor een betere marktpositie in de keten en in producten met meerwaarde. Het heeft ook gezorgd voor afzetmogelijkheden en directer contact met de rest van de keten. Welke stappen zou jij kunnen zetten om samen te werken met andere boeren?

Samen duurzaam produceren voor de export
Wil jij een duurzamer veehouderijbedrijf maar worden de producten van jouw dieren geëxporteerd naar het buitenland? Of wil je als exporteur meer duurzame(re) dierlijke producten afzetten op de buitenlandse markt? Het is een hele opgave om duurzamer te produceren als enige schakel in de keten. Hoe kunnen ketenpartijen samen komen tot duurzame(re) dierlijke producten voor de export?

Samen leren over vermarkting van duurzaamheid in het onderwijs
In de foodmarkt wordt steeds meer geconcurreerd op duurzaamheid en verschijnen nieuwe marktconcepten. Dit biedt kansen. Kennis over het vermarkten van duurzame(re) dierlijke producten is ook onmisbaar voor de nieuwe generatie veehouders en ondernemers in de foodsector. Bij veel opleidingen is hiervoor nog geen structurele aandacht. Hoe kan dit anders? Wie kan wat doen? Klik hier om je voorstel in te dienen.

Aanmelden?
Momenteel kun je je nog niet registreren als deelnemer. Houd de website in de gaten voor meer informatie!

We verheugen ons op je aanwezigheid op dinsdag 25 januari 2022!

Met vriendelijke groet,
Organisatie Inspiratiedag Duurzame Veehouderij


naar boven